Розкриття інформації
№ з/пВид інформаціїІнформація, що розкривається
1Найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послугТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОТОР ФАЙНАНС"
Ідентифікаційний код юридичної особи 43580554
Україна, 02141, місто Київ, вул. Мишуги Олександра, 10
Телефон +38 099 3807008, Адреса електронної пошти для направлення звернень споживачів як електронний документ [email protected]або [email protected].
2Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послугиНомер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:
10701020000087167
Дата запису: 30.03.2020
3Інформація щодо включення фінансової установи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послугиРозпорядження Нацкомфінпослуг № від 09.06.2020 р. № 1261 про взяття на облік ТОВ «МОТОР ФАЙНАНС» як особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги.
від 09.06.2020 р. № 1261

Довідка (http://bit.ly/416TOKp), яку видано Національним банком України від 23.02.2021 р. № ФЛ № 0000016
4Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;Розпорядження Нацкомфінпослуг №1467 від 22.06.2020 р. про видачу Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу Ліцензія (http://bit.ly/3lMKGuh) № 1467 від 22.06.2020 р.
5Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за юридичною особою)КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК: Liberts Martins – англ.мова, Лібертс Мартіньш – укр.мова, країна реєстрації – Латвія, через OFS Limited Liability Company – англ.мова, ТОВ "ОФС" укр.мова, країна реєстрації – Латвія, володіє 60% частки у статутному капіталі надавача фінансової послуги.
Інші учасники:
20% - частки у статутному належить громадянину України Демчук Сергій Миколайович,
20% частки у статутному належить громадянину України Матор Євгеній Іванович

Відомості про структуру власності надавача фінансових послуг розміщені на вебсайті ТОВ «МОТОР ФАЙНАНС» https://motor-finance.com.ua/ в окремому документі: http://bit.ly/3YKdVfV
6Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу юридичної особиНаглядова рада не створювалася.
Виконавчий орган - одноособовий, директор.
Директор – МАТОР Євгеній Іванович, володіє 20% частки статутного фонду.
7Головний бухгалтерЯценко Олег Станіславович, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
8Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особиНе створювалося, діяльність здійснюється виключно за основною адресою місцезнаходження
9Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санаціїВідомості відсутні
10Рішення про ліквідаціюВідомості відсутні (рішення про ліквідацію не приймалося)
11Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послугиНаціональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 9
Веб-сайт: https://bank.gov.ua
Телефон: 0 800 505 240
електронна пошта [email protected]
12Перелік, порядок та умови надання послуг, що надаються Товариством

ТОВ «МОТОР ФАЙНАНС» - це юридична особа, яку створено за законодавством України, за статусом є надавачем фінансових послуг - лізингодавцем, надає виключно послуги фінансового лізингу у відповідності до норм Цивільного Кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг», нормативних актів Національного банку України та внутрішніх правил. Умови надання послуг фінансового лізингу залежать від обраного клієнтом продукту, об’єкта фінансового лізингу та строку лізингу. При отриманні послуги можуть виникнути наступні податки та збори:

- Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у разі фінансування легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації. Порядок оплати встановлюються ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

- Транспортний податок у випадках, передбачених Податковим кодексом України, постановою КМУ постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 року.

Крім цього, відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», укладаються два види договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

 • внутрішній договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 • договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (при виїзді за кордон, на підставі Дозволу Лізингодавця).
 • Договори добровільного страхування (на вимогу однієї із Сторін Договору фінансового лізингу)

Оплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснюється Товариством у відповідності до умов Договору та норм Податкового Кодексу України.

13Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість, розмір плати та умови надання послуги фінансового лізингу залежать від обраного споживачем фінансового продукту, строку лізингу та виду об’єкта лізингу.

Стандартні умови фінансування (без врахування витрат на страхування та зборів до пенсійного фонду) є наступні:

 • Об’єкти лізингу - легкові, вантажні, комерційні автомобілі, автобуси, трактори та інша агротехніка, в тому числі Б\В авто та техніка;
 • Вартість б\в авто від 1500 екв. USD за курсом НБУ
 • Вік та пробіг б\в авто без обмежень
 • Майно - б\в авто та нові авто по всій території України
 • Авансовий платіж від 0,01% до 74,99 %
 • Термін лізингу від 12 до 60 місяців
 • Валюта фінансування - UAH
 • Графік платежів на вибір - класичний, ануїтет, дегресія
 • Ставка фінансування від 1,67 % за місяць
 • Разова комісія від 1% до 15% як адміністративний платіж (Перший лізинговий платіж), визначається у відсотках від вартості Об’єкта фінансового лізингу
 • Страхування ОЦСВП обов’язкове, за рахунок Лізингодавця
 • Страхування КАСКО не є обов’язковим та здійснюється на вимогу однієї із Сторін Договору (за рахунок Лізингодавця або за рахунок Лізингоодержувача)
 • Оформлення угоди за 1 день
 • Реєстрацією, оцінкою та страхуванням ТЗ займається Товариство
 • Доступно для клієнтів без офіційного працевлаштування (але з наданням доказів про джерела доходів)

Наведені у цьому пункті дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги, що надається Товариством фіксуються при укладенні відповідного договору.

*В окремих випадках Товариство може пропонувати спеціальні умови фінансування.

14Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до:

 • Національного банку України через Управління захисту прав споживачів фінансових послуг за наступною адресою:

  01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 11-б
  Електронна пошта: [email protected]
  Телефон контакт-центру: 0 800 505 240
  Форма для звернення: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/form_electronic_appeal_citizen.docx
 • Держпродспоживслужби України та її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті: https://dpss.gov.ua/

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
  Електронна адреса: [email protected]
  Години роботи:
  пн-чт 9:00 - 18:00
  пт 9:00 - 16:45
  обідня перерва: 1
 • Суд (відповідно до встановленої підсудності та підвідомчості спору).

Крім цього, Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до надавача фінансової послуги з усною або письмовою скаргою/заявою та отримати обґрунтовану відповідь протягом 30 днів.

15Альтернативні Способи врегулювання спірних питань:

1) Досудове врегулювання (направлення письмових звернень, запитів, листів до Компанії та/або до регулятора у сфері ринків фінансових послуг). Порядок розгляду звернень споживачів (https://bit.ly/3IcJurI), окремо визначений у Внутрішніх правилах надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «МОТОР ФАЙНАНС» які розміщені на веб-сайті надавача фінансових послуг https://motor-finance.com.ua/, посилання http://bit.ly/3Sae49Q

2) Медіація

16Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та умови використання права на відмову від договору

Договір фінансового лізингу може бути достроково розірвано (припинено його дію) з ініціативи Лізингоодержувача в односторонньому порядку виключно у наступний спосіб:

1. У разі прострочення передачі лізингоодержувачу об’єкта фінансового лізингу більш як на 30 календарних днів та за умови, що договором фінансового лізингу не передбачено інший строк, лізингоодержувач до моменту передачі йому об’єкта фінансового лізингу має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця. Для обрахунку строку прострочення не включаються дні, коли лізингоодержувач порушував свої обов’язки за договором фінансового лізингу, що призвело до такого прострочення, а також строк повідомлення лізингодавця лізингоодержувачем про односторонню відмову.

У разі якщо лізингоодержувач скористався своїм правом односторонньої відмови від договору фінансового лізингу з підстав, визначених абзацом першим цієї частини, такий договір вважається розірваним з дати, зазначеної лізингоодержувачем у повідомленні про таку відмову, але не раніше дня отримання повідомлення лізингодавцем.

У такому разі сторони звільняються від будь-яких зобов’язань за таким договором, у тому числі зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у зв’язку з відмовою від договору фінансового лізингу, а всі кошти (зокрема авансовий платіж), сплачені лізингоодержувачем за договором фінансового лізингу, підлягають поверненню лізингодавцем не пізніше трьох робочих днів, починаючи з робочого дня, наступного за днем отримання ним повідомлення лізингоодержувача про відмову від договору фінансового лізингу.

У разі якщо об’єкт фінансового лізингу не передано лізингодавцю продавцем (постачальником), а лізингодавець використав кошти (зокрема авансовий платіж), отримані від лізингоодержувача, для сплати продавцю (постачальнику) за цей об’єкт фінансового лізингу до того, як лізингоодержувач скористався своїм правом односторонньої відмови від договору фінансового лізингу, лізингодавець повинен письмово повідомити продавця (постачальника) про таку відмову протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення лізингоодержувача про односторонню відмову від договору фінансового лізингу і повернути лізингоодержувачу кошти (зокрема авансовий платіж) не пізніше трьох робочих днів з дня повернення коштів лізингодавцю продавцем (постачальником), який зобов’язаний повернути лізингодавцю кошти, отримані від такого лізингодавця, протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення лізингодавця.

17Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Для договору фінансового лізингу, за яким об’єкт фінансового лізингу не було передано Лізингоодержувачу у користування – 30 календарних днів (або інший строк, визначений у Договорі)

Для договору фінансового лізингу, за яким об’єкт фінансового лізингу вже передано Лізингоодержувачу – протягом усього строку лізингу (строку дії договору).

Передача права власності на майно (об’єкт фінансового лізингу) за завершеним п(припиненим, розірваним) договором фінансового лізингу – не можлива. Усі платежі, які здійснені Лізингоодержувачем протягом строку дії Договору, за яким прийнято рішення про відмову (в односторонньому порядку, виключні повноваження Лізингодавця) від нього або про його розірвання (двостороння домовленість сторін) – не підлягають поверненню.

18Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Право розірвати договір в односторонньому порядку у Лізингоодержувача, який вже отримав майно (об’єкт фінансового лізингу у користування) - відсутнє, в силу прямої заборони на це з боку норм Цивільного Кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг» та за відсутності на те згоди Лізингодавця, оформленої у Договірному порядку. Клієнт може ініціювати перед Лізингодавцем договірне узгодження питання про дострокове припинення дії договору виключно при можливості фактичного повернення власнику майна, яке є об’єктом фінансового лізингу. Реалізація способів припинення дії Договору буде здійснюватися із врахуванням конкретних обставин виконання такого договору, стану майна, яке повертається та розміру накопиченої простроченої заборгованості.

Припинення дії договору з ініціативи Лізингоодержувача здіснюється наступним чином:

а) після передачі майна Лізингоодержувачу, за відсутності прострочених платежів - на вимогу такого Лізингоодержувача при узгодженні (шляхом укладання відповідної додаткової угоди, якою змінюється Графік платежів) можливості внесення платежу із дострокового викупу, але не раніше, ніж за 12 (дванадцять) календарних місяців з дати початку перебігу строку лізингу (з дати підписання Акту прийому-передачі майна). При достроковому припиненні Договору фінансового лізингу лізингоодержувач зобов’язаний сплатити лізингодавцю усі платежі за Договором, на дату припинення дії Договору, щоналежні до сплати згідно з Графіком платежів та несплачені на таку дату припинення договору, та компенсувати інші витрати, понесені лізингодавцем у зв’язку з виконанням договору (у тому числі у зв’язку з вилученням/поверненням, транспортуванням майна тощо), а також , за наявності - неустойку (штраф чи пеню) Особливості розрахунку викупної вартості визначаються в Договорі. Натомість, Лізингодавець може відмовити Лізингоодержувачу в достроковому викупі майна в разі, якщо у останнього існує заборгованість зі сплати будь-яких платежів (лізингових платежів, компенсації витрат, сплати штрафних санкцій тощо) за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Сторонами, до моменту погашення простроченої заборгованості.

б) після передачі майна Лізингоодержувачу, але у разі наявності простроченої заборгованості та/або неможливості Лізингоодержувачем здійснювати щомісячні виплати за Графіком, визначеним Договором та за відсутності згоди Лізингодавця про розстрочення (збільшення строку лізингу у формі укладання Додаткової угоди про зміну Графіку платежів) таких платежів. В такому випадку Сторонами Договору фінансового лізингу узгоджуються умови, за якими майно, яке є об’єктом фінансового лізингу – повертається його власнику, а дія договору припиняється на підставі Додаткової угоди, яка підписується сторонами або їх представниками та визначає обставини прощення боргу (поточної простроченої заборгованості), компенсації Лізингоодержувачем некомпенсованих витрат (вартість договорів страхування, компенсація сплаченого транспортного податку, компенсація здійснених Лізингодавцем штрафів за порушення ПДР із застосуванням об’єкта лізингу), а також збитки, спричинені майну Лізингодавця через перевищення норм амортизації або пошкоджень внаслідок ДТП чи інших подій.
Внаслідок двостороннього припинення Сторонами договору чи його розірвання в односторонньому порядку (що можливе у випадках, прямо визначених у Законі чи у Договорі) договір є відповідно припиненим або розірваним. Зобов’язання сторін, які виникли в ході виконання такого Договору, завершуються їх повним виконанням. Внаслідок припинення договору Лізингодавець має право вимагати та/або стягувати в примусовому порядку прострочену заборгованість, яка виникла на момент прийняття рішення про припинення правовідносин фінансового лізингу, а щодо неповернутого майна – або вимагати його повернення та стягувати поточну прострочену заборгованість, або стягувати з боржника у зобов’язанні увесь розмір несплаченої вартості автомобіля (для договорів фінансового лізингу, укладений після 13.06.2021 р.), а також вимагати повернення автомобіля шляхом його витребування із чужого незаконного володіння.

Факти прострочення щомісячних виплат, визначених Графіком платежів, є підставною для Лізингодавця нарахувати та вимагати від Лізингоодержувача оплату штрафних санкцій, у порядку та у розмірі, визначених договором, а також стягувати компенсацію за прострочене грошове зобов’язання, визначене ст.625 ЦК України.

Більше детально відповідальність Лізингоодержувача за порушення умов договору визначена у розділі 11 Індивідуальної частини Договору фінансового лізингу.

19Порядок внесення змін та доповнень до договоруУсі зміни та доповнення до Договору стають обов’язковими для виконання будь-якою Стороною у випадках та порядку, передбачених Договором – виключно через підписання Додаткової угоди, в якій зафіксоване двостороннє волевиявлення Сторін.
20Порядок зміни ціни Договору

Лізингодавець має право погодити з Лізингоодержувачем збільшення розміру лізингових платежів, які можуть збільшуватися (індексуватися) у випадках (одному з них або їх сукупності):

Перша можлива подія. Збільшення рівня Індексу споживчих цін, з урахуванням офіційно встановленого індексу споживчих цін, визначеного Державною службою статистики, якщо той складає понад 100% в місяці, що передує місяцю в якому проводиться оплата лізингового платежу, та розраховується за наступною формулою:

T=T0*I100

де:
= – математичний знак рівності;
* – математичний знак множення;
––––– – математичний знак дробу;
Т – поточний лізинговий платіж, який підлягає оплаті;
Т0 – розмір чергового лізингового платежу передбаченого графіком внесення лізингових платежів та/або розмір останнього проіндексованого лізингового платежу, якщо по договору раніше проводилась індексація;
І – індекс споживчих цін – офіційний індекс споживчих цін за місяць, що передує місяцю в якому проводиться індексація (індекс споживчих цін публікується на сайті www.ukrstat.gov.ua);

При цьому, зазначений перерахунок застосовується до поточного лізингового платежу та всіх наступних платежів за графіком. Якщо на момент розрахунку індекс споживчих цін за попередній розрахунковий місяць не опублікований, Сторони погодили використовувати останній офіційно опублікований індекс споживчих цін. Різниця між поточним лізинговим платежем, розрахованим згідно формули, і сумою, що відшкодовує вартість Об’єкта фінансового лізингу (Графа 4 Графіку внесення лізингових платежів), вважається комісією Лізингодавця.

Друга можлива подія. Збільшення розміру облікової ставки Національного банку України на 2 (два) процентних пункти або більше в порівнянні зі ставкою, що діяла станом на дату укладання цього Договору, що не потребує внесення відповідних змін у даний Договір, та розраховується за наступною формулою:

T=T0*RTRо

де:
= – математичний знак рівності;
* – математичний знак множення;
––––– – математичний знак дробу;
Т – поточний лізинговий платіж, який підлягає оплаті;
Т0 – розмір чергового лізингового платежу передбаченого графіком внесення лізингових платежів;
Rт – облікова ставка Національного банку України за місяць, що передує місяцю в якому проводиться розрахунок;
Rо – облікова ставка Національного банку України що діяла на дату укладання договору лізингу.

21Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послугиЗаконом та Договором встановлено неможливість зміни ціни Договору без добровільного волевиявлення Сторін.
22Мінімальний строк договору1 рік (12 календарних місцяців)
23Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавстваНе передбачено
24Перелік колекторських компаній, які можуть залучатися до врегулювання простроченої заборгованостіВрегулювання можливої простроченої заборгованості буде здійснено самим Кредитором.
25Найменування особи, яка надає посередницькі послугиПосередницькі послуги третіми особами Лізингодавцю або його клієнтам не надаються
26Перелік фінансових послуг, що надаються юридичною особоюКод КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний);
ТОВ «МОТОР ФАЙНАНС»
02140, м. Київ, пр-т Петра Григоренка 43
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Нд: Вихідні